www.suroviny-sevcik.cz Sběrné suroviny Ševčík – rozcestník Aktuality Sběrné suroviny Ševčík – rozcestníkPETICE

PETICE

Vládě České republiky

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Senátu Parlamentu České republiky

 

PETICE NA PODPORU SVOBODNÉHO PODNIKÁNÍ V OBLASTI VÝKUPU A ZPRACOVÁNÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

 

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme Vás, vrcholné představitelé našeho státu, členy vlády, Sněmovny a Senátu, abyste nepodléhali soustavným snahám o zneuctění oboru podnikání - výkupu a zpracování druhotných surovin, jejichž cílem je skoncování s touto tradiční formou hospodaření s důležitou surovinou pro náš průmysl.

Žádáme, abyste se ve svých vyjádřeních opírali o fakta a nepodléhali falešným dezinformacím, šířených představiteli některých organizací a samosprávami některých obcí, které se tak snaží odpoutat pozornost od vlastní neschopnosti řešit problémy jejich regionů překrucováním faktů, šířením smyšlených čísel a snahou trestně právní problémy řešit legislativně nekonformními zásahy do technických norem.

Žádáme vládu, aby odpadové zákony a vyhlášky Ministerstva životního prostředí zvlášť bedlivě posuzovala zejména na základě analýz reálného stavu a nikoliv podle komerčních zájmů, jež jsou v pozadí dlouhodobé kampaně proti soukromému podnikání v oblasti výkupu a zpracování druhotných surovin

Žádáme, aby Ministerstvo vnitra v souladu s právním pořádkem České republiky přezkoumalo Obecně závazné vyhlášky,  které hrubě omezují právo a svobodu každého občana nakládat se svým majetkem dle vlastního uvážení.   

 

Před 25 lety jsme zvolili systém, ve kterém nechceme, aby nám stále někdo nařizoval, co smíme a nesmíme, a stanovená pravidla překrucoval podle toho, jak se mu to hodí.

Plně podporujeme snahy o snížení kriminality, ale legislativně čistými nástroji, které budou srozumitelné, vynutitelné a pro všechny stejně spravedlivé.

 

Žádáme nadepsané orgány veřejné moci, aby se naší peticí zabývaly a vyřídily ji v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

 

Děkujeme

 

Členy petičního výboru jsou:

Jméno

Adresa

Podpis

Petr Miller

Libáňská 2334/2, 193 00  Praha 9

 

Ing. Tomáš Polívka

Ječná 11, 120 00 Praha 2

 

Ing. Lumír Klement

   

Ing. Marie Hofmanová

   

Pavel Ambrož

   

Milan Ševčík

   

Aleš Ditrych

K bytovkám 380, 252 62, Horoměřice

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

Petr Miller

Libáňská 2334/2, 193 00  Praha 9

 

Od 3. 12. 2014 budou ve výkupnách a provozovnách v ČR petiční archy, na které se budou moci občané podepsat a vyjádřit tak souhlas s textem Petice. Věříme, že naše Petice osloví širokou veřejnost, protože je snaha některých samosprávných orgánů hrubě porušit základní práva a svobody při nakládání s vlastním majetkem.

 

Po telefonické domluvě je možné podepisovat petici i v sídle firmy Charbulova 23, Brno.

Vloženo: 04. 12. 2014